Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

zapraszają Państwa na XI Konferencję Naukowo-Dydaktyczną

która odbędzie się 22-23 września 2014 we Wrocławiu

Motto konferencji:

Innowacje, Integracja, Indywidualizacja

 

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej tradycją lat ubiegłych organizuje przy współpracy z Instytutem Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kolejną XI Konferencję Naukowo-Dydaktyczną.

Dla Instytutu Informatyki Ekonomicznej rok 2014 jest również specjalny – ponieważ wiąże się z  jubileuszem czterdziestolecia powstania oraz jubileuszem urodzin trzech wybitnych osób z naszego profesorskiego grona:

Pani Profesor Jadwigi Sobieskiej-Karpińskiej
Pana Profesora Jerzego Korczaka
Pana Profesora Andrzeja Małachowskiego

Wynikiem dyskusji oraz rozważań podejmowanych na konferencji będzie kolejny zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dlatego też serdecznie zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa oraz do zgłaszania referatów naukowych.