XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE

Ważne daty

  • 30 kwietnia 2014 - zgłoszenie udziału poprzez stronę konferencji i nadesłanie pełnych tekstów artykułów

  • 15 maja 2014 - przekazanie Autorom informacji o zakwalifikowaniu artykułów

  • 30 maja 2014 - opłata za udział w konferencji

  • 22-23 września 2014 - KONFERENCJA