XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE

Opłaty konferencyjne

550 zł
udział w specjalnych Zeszytach Business Informatics
  • publikacja za 8 pkt. KBN
650 zł
udział w konferencji bez publikacji z noclegiem
  • noclegi w Hotelu Campanile odległym o 100 m od kampusu Uczelni
550 zł
udział jednodniowy bez publikacji
  • z bankietem Jubileuszowym
1050 zł
pełne uczestnictwo w konferencji
  • publikacja w Czasopiśmie Naukowym Business Informatics
  • materiały konferencyjne
  • nocleg 22/23 września 2014
  • śniadanie, obiady
  • bankiet

Wpłat prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:

33 1240 6670 1111 0010 2305 5648

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

z dopiskiem: „NTIE i 40 lat IIE”
oraz podając nazwisko i imię uczestnika