XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE

Organizator Konferencji

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI NTIE

Przewodniczący:

Jerzy Gołuchowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Członkowie:

Witold Abramowicz - Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu
Józef Bendkowski - Politechnika Śląska
Andrzej Białas - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ryszard Budziński - Uniwersytet Szczeciński
Andrzej Bytniewski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Witold Chmielarz - Uniwersytet Warszawski
Jacek Cypryjański - Uniwersytet Szczeciński
Beata Czarnacka-Chrobot - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zygmunt Drążek - Uniwersytet Szczeciński
Bogdan Franczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jan Goliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Michał Goliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dorota Jelonek - Politechnika Częstochowska
Leszek Kiełtyka - Politechnika Częstochowska
Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski
Andrzej Kobyliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ryszard Knosala - Politechnika Opolska
Edward Kolbusz - Uniwersytet Szczeciński
Jerzy Korczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bernard Kubiak - Uniwersytet Gdański
Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Maria A. Mach-Król - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Leszek Maciaszek - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Andrzej Małachowski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marian Niedźwiedziński - Uniwersytet Łódzki
Antoni Nowakowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Maria Nowicka-Skowron - Politechnika Częstochowska
Adam Nowicki - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Małgorzata Nycz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wojciech Olejniczak - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Celina M. Olszak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mieczysław Owoc - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Małgorzata Pańkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jadwiga Sobieska-Karpińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Andrzej Sobczak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Henryk Sroka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Stanisław Stanek - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Bogdan Stefanowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zdzisław Szyjewski - Uniwersytet Szczeciński
Jacek Unold - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Waldemar Wolski - Uniwersytet Szczeciński
Stanisław Wrycza - Uniwersytet Gdański
Jerzy S. Zieliński - Uniwersytet Łódzki
Ewa Ziemba - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

RADA PROGRAMOWA JUBILEUSZU IIE

(UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU)

Bogdan Franczyk
Jerzy Korczak
Leszek Maciaszek 
Andrzej Małachowski
Małgorzata Nycz
Mieczysław Owoc
Kazimierz Perechuda
Jadwiga  Sobieska-Karpińska 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

(UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU)

Przewodnicząca:

Iwona Chomiak-Orsa

 

Członkowie:

Maciej Laska
Artur Rot 
Radosław Wójtowicz
Wojciech Grzelak

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE)

 

ORGANIZATORZY JUBILEUSZU

Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu