XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE

Referaty

Zgłoszone przez Państwa referaty spełniające wymagania publikacji naukowych, przygotowane i nadesłane w terminie oraz pozytywnie zrecenzowane zostaną opublikowane jako Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ogólne wytyczne dla referatów:

  1. Artykuły mogą być napisane w języku polskim bądź języku angielskim.
  2. Tytuł, streszczenia, słowa kluczowe – w języku polskim oraz w języku angielskim.
  3. Objętość artykułu – ok. 0.5 arkusza, czyli ok. 20 000 – 22 000 znaków.
  4. Literatura – odwołania w tekście najlepiej w formie [Kowalski 2010, s. 10].
  5. Spis literatury – na końcu artykułu – alfabetycznie.

Szczegółową instrukcję oraz wytyczne dla przygotowania formy edycyjnej referatu znajdą Państwo na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/wskazowki_dla_autorow/

Sposób przesłania pełnego tekstu referatu do Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego od 2014 odbywa się poprzez elektroniczny system SENIR.

Skrócona instrukcja postępowania: link do PDF
Pełna instrukcja: link do PDF

Strona startowa systemu recenzowania SENIR:
https://review.ue.wroc.pl/

 

W razie pytań proszę kontakt:

Iwona Chomiak-Orsa
tel: 500 126 296
iwona.chomiak@ue.wroc.pl